Styrelsen

Ordförande

Åsa Brodd
070-849 04 03
ordforande@kstf.se

Sekreterare/Ledamot

Maria Bernspång
070-745 14 69
sekreterare@kstf.se

Kassör

Anna-Karin Fredmer
073-707 20 60
kassor@kstf.se

Ledamot

Sara Carlsson
076-896 37 37
sara.ksterapi@gmail.com

Ledamot

Margareta Larson
073-736 66 70
natmeta@hotmail.com

Medlemsansökan skickas till:

KSTF, c/o Maria Bernspång
Toredalsgatan 55
417 28 GÖTEBORG

Tillförordnad suppleant

Mari Johansson
070-759 22 26
ksterapeuten@outlook.com

Suppleant

Cecilia Åberg
070-812 65 67
cecilia.k.aberg@gmail.com

Ansvarig för Kanalen:

Åsa Brodd
ordforande@kstf.se

Valberedning

Tatiana Gordeeva, sammankallande
073- 253 89 20
tango@tele2.se

Valberedning

Ingrid Samuelsson
070-721 17 11
ingrid@helhetsgrepp.se