Styrelsen

Ordförande

Åsa Brodd
070-849 04 03
ordforande@kstf.se

Sekreterare/Ledamot

Maria Bernspång
070-745 14 69
sekreterare@kstf.se

Medlemsansökan skickas till:

KSTF, c/o Maria Bernspång
Toredalsgatan 55
417 28 GÖTEBORG

Kassör/Ledamot

Anna-Karin Fredmer
073-707 20 60
kassor@kstf.se

Ledamot

Margo Åkermark
070-236 39 81
margo.akermark@gmail.com

Ledamot

Sara Carlsson
076-896 37 37
sara.ksterapi@gmail.com

Suppleant

Kjell Lindkvist
070-143 68 83
kjell.lindkvist@gmail.com

Suppleant

Margareta Larson
073-736 66 70
natmeta@hotmail.com

Suppleant

Sandy Bech
070-992 70 41
sandysmabraklinik@hotmail.com

Valberedning

Tatiana Gordeeva, sammankallande
073- 253 89 20
tango@tele2.se

Ansvarig för Kanalen:

Åsa Brodd
ordforande@kstf.se