Om Förbundet

Kraniosakrala Terapeutförbundet, KSTF, bildades 2002. KSTF är ett fristående förbund som företräder den speciella inriktningen kraniosakral terapi.

Kraniosakral terapi är ännu så länge ett relativt okänt begrepp i Sverige. I ett flertal andra länder, som exempelvis Schweiz, Tyskland, Danmark men även USA och England, är terapin etablerad. Ett av KSTF:s syften är att göra metoden känd och erkänd i Sverige. KSTF vill också vara en plattform för den seriösa kraniosakrala terapins utveckling i Sverige.

KSTF ger sina certifierade medlemmar möjlighet till titeln auktoriserad terapeut genom att medlemmen gör ett projektarbete som ska redovisas till KSTF. För att upprätthålla en hög kunskapsnivå på de auktoriserade medlemmarna, ställs kravet att en vidareutbildning ska genomföras vartannat år.

Aktiva medlemmar i KSTF börjar närma sig 200.

KSTF samarbetar med kraniosakrala förbund i Europa, USA och Ryssland via nätverket ECSAN, European CranioSacral Association Network. Inom ECSAN har ländernas förbund kommit överens om en standard för utbildningar i kraniosakral terapi. Man samarbetar också med målsättningen att sprida information om kraniosakral terapi, stödja forskning om kraniosakral terapi samt att arbeta mot att kraniosakral terapi godkänns som behandlingsmetod inom EU.

Information om Kraniosakral Terapi
Sök Terapeut
En film om Kraniosakral Terapi