Försäkringar

Alla KSTF:s medlemmar har en patientansvarsförsäkring.
Genom KSTF kan terapeuten teckna en försäkring i Nordic försäkring.