Försäkringar

Alla KSTF:s medlemmar har en ansvarsförsäkring.
Genom KSTF kan terapeuten teckna en försäkring i Nordic försäkring.