Biodynamisk kraniosakral terapi

Biodynamisk kraniosakral terapi är en vidareutveckling av kraniosakral terapi och har utvecklats till ett mycket insiktsfullt sätt att lyssna till kroppens inre uttryck för hälsa. Den grundläggande kunskapen är densamma som hos en kraniosakral terapeut, men man lägger till ett holistiskt perspektiv och en medvetenhet om att en kropps fysiologi kan uttrycka, och en biodynamisk kraniosakral terapeut kan uppfatta, vävnads- och vätskerörelser i olika, väldigt subtila, rytmer. Den biodynamiska kraniosakrala terapeuten prioriterar kroppens uttryck för hälsa och förstärker det uttrycket, snarare än att söka efter obalanser,. Att understödja och förstärka den fysiska, fysiologiska och psykologiska hälsan är prioriteringen under behandlingen. Subtila rörelser i kroppens flödes- och vävnadsfält lyssnas till och den naturliga rörelsen mot stillhet ses som djupt helande.

En biodynamisk kraniosakral terapeut förhåller sig neutral i förhållandet till klientens läkeprocess och implementerar inte åsikter om densamma. Terapeuten skapar en trygghet där effekten av traumatiska erfarenheter som satt sina spår i fysiologin, kan lösas på ett mjukt och säkert sätt utan att klienten blir överväldigad eller återtraumatiserad i processen.

En biodynamisk kraniosakral terapeut är tränad i att beröring, medveten närvaro samt egen erfarenhet är nyckelkomponenter i att skapa ett relationsfält med klienten inom vilken en kapacitet att läka kan växa fram. Viktigt är också att varje klient är unik och har sin egen väg till läkning i relation med terapeuten.

Biodynamisk kraniosakral terapi är på stark frammarsch som komplementär behandlingsform på grund av de subtila men ändå djupverkande terapeutiska effekterna. Behandlingsformen är mycket populär i många europeiska länder såsom Schweiz, Tyskland, Österrike och Holland. Även i England, USA och Ryssland ökar behandlingsformen i popularitet.