Forskning

Under 1900-talet har kraniosakral terapi utvecklats i USA och Europa, där relaterade studier och dokumentation visar att denna terapiform har god effekt på en persons fysiska, emotionella och mentala hälsa. Vetenskapliga studier kan bedrivas på många nivåer, nedanstående studier är samtliga randomiserade och kontrollerade.

Studier om kraniosakralterapin

Craniosacral Therapy for the Treatment of Chronic Neck Pain: A Randomized Sham-controlled Trial. Haller et al.
Benefits of Craniosacral Therapy in Patients with Chronic Low Back Pain: A Randomized Controlled Trial. Castro-Sánchez et al.
Effects of craniosacral therapy as adjunct to standard treatment for pelvic girdle pain in pregnant women: a multicenter, single blind, randomized controlled trial. Elden H et al.
A systematic review of craniosacral therapy: biological plausibility, assessment reliability and clinical effectiveness. Green et al.
A systematic review to evaluate the clinical benefits of craniosacral therapy. Jäkel et al.
Therapeutic effects of cranial osteopathic manipulative medicine: a systematic review. Jäkel et al.
A systematic review of craniosacral therapy: biological plausibility, assessment reliability and clinical effectiveness. Green et al.

Förutom ovanstående vetenskapliga studier finns en mängd kliniska studier som visar på möjligheten att kraniosakral terapi kan hjälpa vid olika besvär och obalanser som ger symtom som värk och smärta.