Medlem i KSTF

Kraniosakrala Terapeutförbundet, KSTF, bildades 2002 och är ett ideellt branschförbund som organiserar kraniosakrala terapeuter. Antalet medlemmar ökar stadigt.

KSTF vill främja den kraniosakrala terapins utveckling i Sverige genom att förbundets medlemmar har hög utbildningsnivå, är ansvarsförsäkrade och följer gällande lagar och etiska regler.

Genom att välja den patientansvarsförsäkring som KSTF föreslår kan du vara säker på att den täcker alla de behandlingsmoment som förekommer inom kraniosakral terapi. Försäkringen gäller även för exempelvis samtalsterapi, massage och andra alternativa terapier.

Tänk på att det är viktigt att ditt företag är försäkrat, detta gäller även om du har din behandlingslokal i hemmet, då hemförsäkringen inte alltid täcker skador på inventarier som tillhör ditt företag. Försäkringsbolaget hjälper gärna till att reda ut begreppen.

Kriterier för medlemskap

Medlemskap som terapeut

För medlemskap som terapeut krävs fullgjord utbildning på grundnivå hos institut som är godkända av IABT, International Affiliation of Biodynamic Craniosacral Trainings, eller av KSTF, samt en basmedicinsk utbildning på minst 30 högskolepoäng eller motsvarande. Det krävs också en ansvarsförsäkring och denna kan med fördel tecknas via KSTF.

Årsavgift KSTF 1.500:-. Ansvarsförsäkring 950:-

Medlemskap som studerande

Medlemskap för studerande beviljas när de två första seminarierna av grundutbildningen har genomförts. När du ansöker om studerandemedlemskap förväntas du vara klar med din grundutbildning inom 3 år. Vi rekommenderar att du har en ansvarsförsäkring för studerande och denna kan med fördel tecknas via KSTF.

Årsavgift KSTF 1.000:-. Ansvarsförsäkring 550:-

Gemensamma kriterier

Medlemskapet gäller per kalenderår men kan tecknas när som helst under året.

Förmåner

KSTF hjälper dig teckna ansvarsförsäkring

  • Du blir inbjuden till förbundets årsmöte och de aktiviteter som erbjuds i samband med årsmötet
  • Du får mejlutskick med nyheter cirka fyra gånger per år
  • Du får förbundets tidning Kanalen 2 gånger per år
  • Du har möjlighet att köpa broschyrer framtagna av KSTF
  • Du har tillgång till lösenordsskyddat presentationsmaterial (PowerPoint) om kraniosakral terapi via hemsidan
  • Du erbjuds att utan extra kostnad bli listad på KSTF:s hemsida under rubriken ”Sök terapeut”
  • Du kan bli medlem i facebookgruppen ”Medlemmar i KSTF”, ett forum där medlemmar kan dela information med varandra
  • KSTF har tagit fram en mässvepa (roll up) som presenterar förbundet. Denna vepa har du möjlighet att låna vid deltagande i hälsomässor. Det medföljer även en väggvepa som du kan pryda väggen med. Vid lån av vepan får du gratis 50 st foldrar som presenterar kraniosakral terapi. Fraktkostnaden för transporten av vepan delas lika mellan KSTF och dig som lånar den, dvs du betalar returfrakten
  • Via förbundets engagemang i ECSA, European CranioSacral Association, får du information om kraniosakrala aktiviteter i olika delar av världen