Klientberättelser

Mattias, 38 år
Jag fick allvarliga knä-, rygg- och skallskador i en bilolycka med kvarstående besvär
av huvudvärk och dålig styrka i ena sidan av kroppen. Jag har fått ungefär tio
behandlingar. Den svaga kroppshalvan har stärkts, kroppen är rakare, smärtor har
minskat och jag orkar busa med ungarna igen.

 

Föräldrar till Kalle, 10 år
Vår son har efter ett års behandling utvecklats helt fantastiskt. Han har blivit lugn,
insiktsfull och han har också fått en ökad medvetenhet om hur han fungerar.
Behandlingen har hjälpt vår son att hitta fram till en balans.

 

Nora, 32 år
Då jag haft långvarigt ländryggsbesvär sedan tidiga tonår och inget som sjukvården
har erbjudit har hjälpt, dessutom har jag så länge jag kan minnas varit väldigt sned i
kroppen, med en axel högre upp än den andra också förenat med en del smärtor.
Fick allt mer ont och provade kraniosakral terapi. Jag var inte beredd på hur det
skulle kännas. Redan vid första besöket upplevde jag hur det började hända saker.
Jag har svårt att förstå det eller förklara vad det är som verkligen sker, men jag
känner under behandlingen hur olika delar av kroppen rör sig, tänjs ut och sträcks,
det känns som om kroppen strävar efter att hamna i balans och att den får hjälp
att hitta rätt. Det är olika från gång till gång vad kroppen och sinnet jobbar med. Jag
är nu nästan rak i kroppen, känner mig starkare, friskare och har dessutom lärt mig
att lyssna på och förstå min kropp på ett bättre sätt. Flera anhöriga har kommenterat
vilken skillnad det är på min
kroppshållning och utstrålning. Den effekten kraniosakral terapi har haft på mig är på
ett djupare plan än jag hade kunnat föreställa mig och de tydliga effekterna går inte
att bortförklara på något annat. Så prova!